Ctnosti a povinnosti paní viktoriánského domu

4. října 2017 v 22:59 | Nebohá |  Všední život
Být paní domu ve věku devatenáctém znamenalo povinnosti. Dnes se nám zdá, že žena toho času domácnost pouze zdobila a veškeré praktické záležitosti měl na starosti manžel. Do značné míry tomu tak skutečně bylo a týkalo se to spíše vyšších vstev, ale zapátráme-li ve starých spisech, jako je například domácí bible Beeton´s Book of Household Management nebo Etiquette: Social ethics and the courtesies of the society, budeme vyvedeni z omylu (článek se týký především domácností ve střední vrstvě).

Viktoriánská éra byla navzdory vší své kráse dost pokrytecká. Doboví malíři a spisovatelé popisují dům jako šťastný a klidný přístav pro všechny členy rodiny. Matka stojí v centru dění, to jejím úkolem je dělat z domova "to nejšťastnější místo na světě". Společenská prestiž se neměřila pouze na základě majetku, neméně důležitá byla železná morálka a jak paní Beetonová zdůrazňuje, také laskavost, přívětivost a hospodárnost. Malicherné problémy nikdy nesmí opustit zdi útulného domova.Zmiňovaná Book of Household Management vyšla poprvé v roce 1861 v uceleném svazku. Články, v níž obsažené, už nějaký čas vycházely v časopise The Englishwoman's Domestic Magazine publikovaném manželem Isabelly Beetonové. Tato kniha vyšla v bezpočtu vydání a dodnes patří k nezbytnému vybavení knihovny britských hospodyněk. Isabella Beetonová zemřela v pouhých 28 letech několik málo let poté, co její domácí průvodce vyšel nákladem. Příbližně pátnáctisetstránková kniha poskytuje velmi detailní obrázek o viktoriánské domácnosti středních vrstev, obsahuje množství receptů a praktických rad. Mezi nimi je pochopitelně uvedeno, jak se pozná dokonalá paní domu.

Historička a odbornice na téma paní Beetonové Kathryn Hughes upřesňuje, že "kniha byla určená generaci žen ze střední vrsty, která se jako první dějinách od svých matek nenaučila umění vést domácnost. Společenský diktát se změnil, a tak mladé dívky mnohem spíš uměly hrát na piáno a švitořit ve francouzštině namísto pečení chleba nebo šití." Často se také se svými manžely stěhovaly a v novém městě neměly na koho se obrátit. Pro tyto manželky musel být spis paní Beetonové darem z nebes.

Být paní domu je zodpovědná práce. Paní Beetonová připodobňuje paní domu ke generálovi, který má na starosti celou armádu:

Strenght, and honour are her clothing... She openeth her mouth with her

wisdom; and in her tongue is the law of kindness. She looketh well to the ways of her household... As with the commander of an army, or the leader of any enterprise, so is it with the mistress of a house.
(Book of Household Management, s. 117)

Toto přirovnání není přehnané. Mluvíme-li o majetnější vrstvě, je hospodyně nezbytností. Movitější rodiny si mohly dovolit zaplatit rovněž komorníka a komornou, lokaje, kuchařku a pomocnou kuchařku, pradlenu, dojičku... Velká panská sídla jako Erdigg nebo Chatsworth leckdy obsluhovaly desítky až stovky sluhů nejrůznějšího postavení. A také mezi pochopitelně panovala jistá hierarchie. Downton Abbey v tomto směru podává velmi idealizovaný obrázek.Paní domu představuje morálně bezúhonný vzor pro služebnictvo. Pakliže některý ze sluhů v tomto směru selže, vinu nese také paní domu. I proto je Book of Household Management radící, jak jednat se sluhy a co je povinnostmi toho kterého z nich, tak vítanou příručkou. Služebnictvo rovněž reprezentuje dům a pokud se dopustí nějakého přečinu (typicky některá ze služebných přijde do jiného stavu), zodpovědnost za to nese také paní domu, jehož pověst je tím dotčena.
Zatímco služebnictvo, je-li jaké, vstává přibližně v šest ráno, paní domu si může o něco přispat. Jak ovšem paní Beetonová zdůrazňuje, časné vstávání patří k také k dobrému správcovství, je zdravé a také známkou pořádnosti. Paní domu má volnost zůstat v posteli o něco déle, nicméně s tím vědomím, že hrozí tak nebude poskytovat dobrý vzor svým sloužícím. A také, jak tvrdí lord Chatham: "If you do not rise early, you can make progress in nothing."


Podobně jako dnes následuje ranní hygiena, neboť čistota představuje půl zdraví nejen těla, ale i domu. Vynechat ranní opláchnutí studenou až vlažnou vodou lze pouze ze závažných důvodů. Totéž se týká také dětí, které myje buď jejich opatrovatelka nebo matka-paní domu. Co se týče rozdělení těchto rolí a počtu služebnictva v domě, vše se odvíjí od zámožnosti rodiny. S postupující industrializací Británie, rostoucím bohatsvím a tím pádem i zlepšujícími se ekonomickými podmínkami středních vrstev si může více a více domácností může dovolit platit služebnictvo. Často je to symbolem společenského skoku. Méně movité rodiny zaměstnávají takzvanou "maid of all work", služebnou, která v sobě kombinuje komornou, kuchařku, hospodyni... Její práce je velmi náročná a trvá od časných ranních hodin do noci. Povinnosti paní domu jsou ve srovnání s povinnostmi této pomocné síly docela drobné.

Přestože (nebo snad právě protože) se tedy zlepšují životní podmínky mnoha domácností, klade se důraz na hospodárnost, která se ale nesmí stát lakotou. Rovněž se očekává, že pokud to situace dovoluje, bude se paní domu nějakým způsobem angažovat v charitě.
Bez ohledu na to, jak vysoké jsou její příjmy, je nehospodárná domácnost předem odsouzena k pádu. Bezmyšlenkovité rozhazování za šaty podle poslední módy nepřipadají v úvahu (tedy alespoň v teorii). Před nákupem je podle paní Beetonové potřeba zvážit tři okolnosti: nesmí to být příliš drahé, musí to ladit k typu dané dámy (rozuměj barvě vlasů a pleti) a k ostatním doplňkům, které tato dáma už má. Hospodárná paní se nezjevuje každý den v nových šatech. K tomu, aby se hospodárná domácnost dala udržet patří pořádek v účetní knize, jejímuž pořádání se paní domu věnuje po snídani. Všechny příjmy a výdaje musí být srozumitelně uvedeny a vyúčtování by se mělo provádět jednou měsíčně.

Po ranních procedurách jde paní domu obhlédnout kuchyň a ostatní místnosti, aby zkontrolovala, že je všechno v pořádku, a rozdá služebnictvu úkoly pro dnešní den. Toto je také prostor pro dotazy a žádosti. Na velkých panstvích měla toto na starosti hospodyně.

Čas dopolední milostpaní věnuje dětem, šití, třídění svého šatníku, četbě nebo jiné bohulibé zábavě. Zdá se, že za obzvlášť užitečné činnosti se považovalo zejména zmíněné čtení, ale také drobné práce na zahradě anebo rozvíjení hudebního nebo výtvarného nadání. Je důležité krmit nejen ducha, ale i tělo. Kolem jedné hodiny se podává lehké jídlo, viktoriáni zastávali názor, že zdravý člověk by měl jíst přibližně jednou za čtyři hodiny. Není to ale neporušitelným pravidlem. V některých domácnostech se podává pouze snídaně a brzká večeře. To je mimochodem také důvod vzniku čaje o páté. Jistá lady byla odpoledne zkrátka hladová, do večeře bylo daleko, a tak vymyslela odpolední svačinu. K čaji se podávaly zpravidla scones se smetanou anebo například toastový chléb s marmeládou. Servírování čaje má pochopitelně také svá pravidla a stává se formou společenské prezentace.

Čaj o páté je ale jen jednou z možností odpoledního družení. Odpolední čas paní domu věnuje vyřizování ranní korespondence (odpovídá na dopisy a na případná pozvání na večeři anebo sama nějaká rozesílá) a návštěvám. Za zmínku stojí, že paní Beetonová dělí tyto návštěvy do tří sekcí - jakési oficiální, které nazývá visit of ceremony, návštěvy blízkých přátel s poněkud volnějšími předpisy etikety a návštěvy za účelem kondolence nebo gratulace. Prvně zmíněné jsou zdvořilostní návštěvy. Ty se očekávají po večeři absolvované u přátel, plese, pikniku a podobně. Předepsaný čas takových návštěv je krátký, neměly by překročit dvacet minut drahého času ctnostné paní. Doba devatenáctého století miluje předpisy - navštěvující dáma odloží boa nebo šál, nikdy však pokrývku hlavy. Důvod to má i praktický, v domech je po většinu roku chladno.


Událostí dne je pochopitelně večeře. O jak důležitý rituál se jedná, dobře ilustruje dobový příklad formálního pozvání zasílaného s dvou až třítýdenním předstihem:

Mr. and Mrs. A. present their compliments to Mr. and Mrs. B, and request their honour, (or hope to have the pleasure) of their
company
to dinner on Wednesday, the 6th of December next.
A-STREET
November 13th, 1859, R. S. V. P.

Přičemž je zdvořilé odpovědět do jednoho týdne takto:

Mr. and Mrs. B. present their compliments to Mr. and Mrs. A., and will do themselves the honour of, (or will have much pleasure in) accepting their kind invitation to dinner on the 6th of December next.
B-SQUARE, November 18th, 1859

Paní domu samozřejmě promyslí, koho by ráda pozvala, zda si hosté budou mít co říci, případně by z tohoto setkání mohlo něco vzejít. Návštěva je považována za intelektuální osvěžení, počet pozvaných hostů by neměl být vyšší než dvanáct osob, přičemž by milostpaní měla pamatovat na jmenovky na stole, aby se předešlo zmatkům. Volná konverzace na libovolné téma nebyla příliš obvyklá, pokud se nejednalo o opravdu úzký kruh známých lidí. Stále platí, že se u stolu nevytahují rodinné problémy, natož klepy. Navrhují se lehká a příjemná témata, jako je zajímavá literatura, nebo umělecké dílo a podobně.

Čas po večeři patří kreativní činnostem, při nichž si mysl odpočine od všedních povinností. Je také namístě, aby dům poskytoval možnost prospěšné zábavy pro mládež, aby je jinak nehledela jinde. Dítě by zkrátka mělo mít pocit, že jeho domov je nejlepší místo na světě a ty nejhezčí věci zažije. Mezi tyto bohulibé kratochvíle se považovalo například pletení, hraní v šachy nebo backgammon, popřípadě si může rodina nahlas předčítat hezkou knížku. Ani to by však nemělo trvat déle, než je zdrávo. Stejně jako se brzy vstává, chodí se brzy spát...

Další ctnosti paní domu
- Dáma se stýká pouze se ctihodnými osobami, tedy s žádnými klepnami nebo lidmi zapletenými do skandálu. Pokud není dáma celý dům zaneprázdněná starostmi o domácnost, měla by si hledět toho, aby se pohybovala v dobré a osvěžující společnosti.
- Pokud se dáma přistěhovala do nového města, vyčká, až zájem o seznámená projeví její nové sousedé. Všechny návštěvy je potřeba oplatit a pozvánky se neruší, pokud to není nevyhnutelné. Je zdvořilé v odpovědi uvést důvod a navrhnout náhradní čas.
- Ačkoliv je pohostinnost a laskavost jsou ceněné vlastnosti, dáma by neměla být příliš otevřená a milá k lidem, které ještě nezná. Z pohostinnosti se ale nesmí stát posedlost a pokud se dáma chce věnovat charitativní nebo jiné prospěšné činnosti, měla by tento záměr prvně zkonzultovat se svým manželem.
- Opravdová dáma nikdy před přáteli ani jinou společností nezmiňuje své každodenní problémy a starosti, nestěžuje a za žádných okolností nehaní svého manžela, pokud v něčem chyboval nebo selhal. Naopak je dobré sdílet závažnější události, ať už smutné nebo veselé, protože soucit a sympatie bližních poskytují útěchu.
- Krátké anekdoty a zábavné historky z historie jsou vítány. Vyprávění by ale nemělo vyvolávat větší vášně ani nikoho rozrušovat. Všichni by se měli cítit příjemně.
- Dobře vedený se dům pozná tak, že v něm panuje dobrá nálada. Paní domu projevuje upřímný a hluboký zájem o všechno a všechny v domě - děti i služebnictvo, u nichž si takto vydobyde respekt a pozornost.

_______________

Zdroje:
Beeton, Isabella. The Book of Household Management. Nakl. Samuel S. Beeton. 1861, Velká Británie.
http://www.gutenberg.org/ebooks/10136

Etiquette: Social Ethics and the Courtesies of the society. Nakl. W.S. Orr and co. 1854, Londýn.
https://www.forgottenbooks.com/en/readbook/Etiquette_10008568#6

Mrs. Beeton and the art of household management. Publikováno 05/2014.
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/mrs-beeton-and-the-art-of-household-management (cit. 10/2017)

A Typical Day. Publikováno ??
http://logicmgmt.com/1876/day1.htm (cit. 09/2017)

Muzeum Kouzlo starých časů, Praha - návštěva 09/2017
http://www.kouzlostarychcasu.cz/

Dokument Home, sweet home. 2009, BBC2
Dokument The Marvellous Mrs. Beeton. 2011, BBC2
Dokument Servants: The True Story of Life Below Stairs. 2012, BBC2

Obrázky:
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/866/files/2015/09/Beeton-1.jpeg
http://www.victoriana.com/magazine/wp-content/uploads/2014/02/1860dinnerdress-1.jpg
http://www.istockphoto.com/vector/victorian-middle-class-family-at-home-gm532010105-55837346?esource=SEO_GIS_CDN_Redirect

 


Komentáře

1 Victoria Eleanor Drake Demonica Wicca | E-mail | Web | 29. října 2017 v 1:04 | Reagovat

Miluji viktoriánskou éru :-) zajímám se o ni

2 Lukáš Přibyl | Web | 3. dubna 2018 v 17:01 | Reagovat

Zdravím... co se stalo s autorkou? Nějak to tu mrzne...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.