O juvenilních blbcích aneb psychiatrické problémy v literatuře 20. let

18. srpna 2012 v 0:54 | Nebožka |  Sexualita, zdraví a hygiena
O jisté zábavnosti starých lékařských knih a příruček vám jistě nemusím vykládat. Co se z dnešního hlediska jeví jako úsměvné, to bylo v dřívějších dobách považováno za nediskutovatelný fakt.

Dnešním tématem budou psychické poruchy a jejich příčiny. Jedná se o výtahy z knihy Přírodní léčba a domácí lékař, vydal F. Strnadel a spol; rok vydání jsem nenašla, myslím ale, že to budou tak dvacátá, možná počátek třicátých let. Kniha učí hygieně tělesné i duševní, bojuje proti pověrám a fušerství. A na svou dobu šlo o opravdu moderní, kvalitní a dobrou odbornou literaturu, mnohé poznatky a léčebné metody jsou platné po dnes.
(Text kurzívou značí mé komentáře, ostatní je citace. Materiálu je spousta, bude-li zájem, můžu připsat další zajímavé pasáže do dalšího dílu.)


H jako hysterie aneb odvěká společnice lidstva

O hysterii se tehdy neuvažovalo úplně zcestně:
Hysterie je chronická choroba celé nervové soustavy, která se vyznačuje stálými i přechodnými změnami v oboru činnosti lidských nervů, kteréžto změny pouze následkem vlivů duševních povstávají a mizejí. Za hysterické považují se obyčejně ty osoby, které bývají povahy a nálady velmi nestálé, přepjaté, plné vrtochů a které si stěžují bez patrných a dokazatelných příčin na různé bolesti a obtíže, lehce upadají v mdloby, křeče, smích i pláč a ve chvilce mají opět opačnou náladu.

O příčinách pak Domácí lékář mluví takto:
Člověk pocházející z rodiny, kde se objevovaly různé choroby nervové nebo pijáctví, je dědičně náchylný k nervosám, nesnáší tak lehce útrap života a snáze podléhá všem škodlivýmvlivům, které člověk, ze zdravé rodiny pocházející, snáší beze všeho... Nejčastěji se potkáváme s hysterií mezi 13. .20. rokem (tedy zhruba v době dospívání).
...Hysterická žena bývá kříž pro každou domácnost. Pro svoji osobu vyžaduje nejvyšších ohledů, je sobecká do krajnosti a sama nemá pro nikoho žádných ohledů, ona musí stále poroučeti a nikdo jí nic dobře neudělá, tyranisuje muže, přátele, služebnictvo až k zoufání...Pro svou nesnášenlivost, hádavost, žárlivost a lhavost bývají hysterické osoby častí hosté u soudů.

A jak předcházeti hysterii a léčiti ji?
Záhy, než přijde doba pohlavní dospělosti, mají se od dětí, pocházejících z nervově zatížených rodin vzdalovati veškeré popudy, které by jitřily fantasii a sváděly k samoprznění. Špatné příklady v domácnosti, hádky, vrtochy matky a jiné nectnosti nemá dítě viděti - jinak je napodobuje...Že by se hysterická dívka sňatkem uzdravila, není pravda.N jako neurasthenie

Jednou z hlavních příčin kromě nepříjemných duševních dojmů, tajených a dlouhotrvajících bolů, je oslabení těla a celé čivní soustavy. Tyto přiváději k nemoci nakažlivé (tyf, influenca, zimnice a j.), horečnaté, chudokrevnost, dále výstřednosti pohlavní, onanie, prostituce, noční toulky po hospodách, úmorná práce noční, ať doma nebo v továrnách, příliš namáhavá práce tělesná i duševní ve spojení se špatnou výživou a nedostatečným odpočinkem, u žen dlouhé kojen apod.

Je zajímavé, jaká role se v tomto ohleduje připisuje pohlavní aktivitě:
Pohlavní ústrojí bývá často střediskem nervosních obtíž, takže jejich význam bývá větší než u ostatních příznaků a mluví se v tom případě o neurasthenii sexuální. Obyčejný vývoj choroby bývá takový, že následkem onanie (v. t.) v časném mládí vyvíjí se pohlavní předrážděnost (neb opáčně), pak dojde k bezděčnému odcházení semene (polluci), trapnému ztopořování údu pohlavního, stálému obracení myšlenek ke sféře pohlavní a zvýšenému sebepozorování. Obyčejně činí si člověk jnak vzdělaný výčitky svědomí, že onanií hřeší, stydí se za své myšlenky nečisté, bojí se, aby druzí toho na něm nepozorovali... S úzkostí pozoruje, že se u něho dostavuje vysychání míchy, zánět varlat a měchýře močového apod. Když pak následkem těch strachů stává se impotentním a výkon pohlavní nechce se říditi vůlí, cítí se hrozně nešťastným a nastává duševí skleslost (depresse). Člověk by nevěřil, jak hrozně může zdrtiti i silného muže nervosa pohlavní. Ženy touto formou obyčejně tak netrpí.

Shrnutí toho, co s takovou nervosou dá dělat, se od současných nikterak zásadně neliší: Lékař také jedinou ordinací nemůže poznati povahu nemocného - měnivé příznaky nervosy, ani nemůže zaručiti předem příznivý výsledek doporučené léčby. Výsledek léčebný často závisí na okolnostech, kterých nelze ani předvídati - tak je třeba, aby nemocný věnoval lékaři důvěru, delší čas a byl především trpěliv.

Utrpení psyché aneb psychózy
Překvapivá je samotná úvodní věta:
Název ten (psychosy) je nesprávný, protože není nemocna duše - řecky psyché - (pojem abstraktní), ale mozek. Proto se má říkati spíš mozkové choroby.

Stejně rozumný je i autorův názor na psychiatrické léčebny:
Musím vám, kteří dáváte nemocné do ústavu, připomenouti, že nikdo rád do ústavu nejde, má proti ústavu a společnosti sto námitek, nerad se podrobuje kázni, nerad se uskrovňuje a vždy vyhrožuje, že z druhých se zblázní; sám na sebe nikdo nehledí. To je již povaha všech choromyslných, zvýšený egoismus, zmenšená kritičnost, každému se ubližuje, jeho osobní svoboda se zkracuje. A jakmile má tu svobodu, dělá hlouposti.

Co se týče původu psychóz, řadí je lékař takto:civilisace, vlivy politické a náboženské, národnost a podnebí. Naše oblíbené pohlavní příčiny obsadily čtvrtou příčku a poslední věta toho odstavce mluví za vše: Ženatý žije v lepších poměrech hygienických, život sexualní je regulován; ovšem, když se manželé hádají a trápí, když muž je piják, lenoch a žena dře, pak je naopak více příčin ke ztrátě rozumu.

Více polepšoven a vychovatelen!
Mládež mravně zkažená, mladiství zločinci, lenoši, tuláci, žebráci patří do řady slabomyslných a není žádné obrany proti nim než nucené dodání a přísná výchova k práci ve specielních ústavech, které skutečně v každé zemi existují, ale v počtu úplně nedostatečném, protože zemské správy nemají pochopení pro to, jak ohromné zlo se skrývá v těchto tvorech.
Bitím a násilím z nich málo vychováte, ale více přísností spojenou s vlídností, pořádkem a vedením k práci, k vlastní zodpovědnosti. Jejich energie, která se jeví v chytráckém provádění hloupostí - dá se využíti na věci lepší. Uznáváme, že mnoho a snad vše zaviňují poměry sociální, bída, alkoholismus, zvrhlost rodičů, ale takové děti musí společnost sbírati ve vlastním zájmu, odebrat je i rodičům neschopným - a pěstovati z nich lidi, jinak se stanou zločinci.
Proto více polepšoven a vychovatelen!

Za zmínku ovšem stojí i předčasná zblbělost (juvenilní). Vyskytuje se v době pohlavní dospělosti. Mladík, který dosud byl duševně čilý a dobře se učil, najednou začne býti zádumčivý, zanedbává učení i zevnějšek, nic se ho netkne ani tresty, tupě se dívá před sebe, náhle propuká v nevázanou veselost bez příčiny. Celý duševní život je zaražen, vůle ochrnuta.
Jiní bývají bezcitní k rodičům, bratřím,nedbají slušnosti, řídí se nejen sobectvím a vášní, mají záchvaty zuřivosti, jsou násilní. Náhle vybuchnou, rozbíjejí okna, nábytek, ba činí i pokusy sebevražedné. JIný utíká z domova, vzpírá se všude kázni, děvče oddává se prostituci, kluci stávají se apači. Veškeré jednání je přemrštěné, sebe přeceňující (i v umění).
Někteří vše promarní, bídně živoří, se zbytkem inteligence jen tak tak se udrží. Některé formy jsou schopny vyléčení nebo polepšení, jiné upadají stále hlouběji.

Myslím, že v pubertě byl skoro každý nás tak trochu juvenilním blbcem.
 


Komentáře

1 Ivi Werwolfin | E-mail | Web | 19. srpna 2012 v 19:24 | Reagovat

Veľmi zaujímavý článok, mám rada pohľady do minulosti, ako to vnímali vtedy a ako to ľudia vnímajú teraz.

2 Strange | Web | 21. srpna 2012 v 20:51 | Reagovat

Když jsme u té histerie...viděla jsi film Vrtěti ženou? Jestli ne tak se na to podívej.

3 Ann | Web | 22. srpna 2012 v 14:29 | Reagovat

ó ano, škodlivost onanie :D smutné na tom je to, že na některých místech světa se ty názory zas až tak nezměnily...

4 Elysia | 9. září 2012 v 12:08 | Reagovat

juvenilní blbec! úžasný pojmenování! to budu odtěď používat:D víc takových článků,prosím!:) tohle mě zajímá, ale jsem moc lína na to si to někde shánět, tak když mi to tu budeš takhle servírovat, tak budu spokojená jak želva:D

5 Nebožka | 9. září 2012 v 15:35 | Reagovat

[4]: Určitě toho ještě spoustu vyhrabu. Praktický lékař je bezedný zdroj!:D

6 Nebož | 10. září 2012 v 15:36 | Reagovat

[2]: Aa, opožděná reakce, pardon. Film jsem neviděla, ale stále se na to chystám:D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.