Srpen 2012

Jag vill bo i Stockholm! <3

28. srpna 2012 v 22:49 | Nebož |  Ze života, hlavy i srdce Nebožky
Hey ho, vaše oblíbená mrtvola je zpátky. Zpátky z jättepandiskt underbar Stockholmu. Sice mi asi brzo odpadne levá noha, protože jsme s K. chodily všude po svých (ponaučení: nebuďte jako já a vyvíjete nějaký fyzický aktivity), ale jsem šťastná jak blecha. Nikdy předtím jsem na severu nebyla, takže jsem se těšila jak malá. Nebudu se zabývat nějakýma sáhodlouhýma popisama všemožných kulturností, co jsme viděly, protože by vás a) nebavilo a b) víte, že to neumím, a proto milujete mé chaotické rozjuchané poznámky.

Od návratu ze Stockholmu sice uplynul jenom jeden den, ale stejně jsem se už rozhodla, že jsem tam rozhodně nebyla naposledy a že někam, kamkoliv do Švédska prostě pojedu tak na půl roku, abych se pořádně naučila prakticky použít svensku. Vím, že Stockholm není celý Svérije, ale švédský styl žití/bytí si mě během těch pěti dní dokonale omotal kolem prstu.

O juvenilních blbcích aneb psychiatrické problémy v literatuře 20. let

18. srpna 2012 v 0:54 | Nebožka |  Sexualita, zdraví a hygiena
O jisté zábavnosti starých lékařských knih a příruček vám jistě nemusím vykládat. Co se z dnešního hlediska jeví jako úsměvné, to bylo v dřívějších dobách považováno za nediskutovatelný fakt.

Dnešním tématem budou psychické poruchy a jejich příčiny. Jedná se o výtahy z knihy Přírodní léčba a domácí lékař, vydal F. Strnadel a spol; rok vydání jsem nenašla, myslím ale, že to budou tak dvacátá, možná počátek třicátých let. Kniha učí hygieně tělesné i duševní, bojuje proti pověrám a fušerství. A na svou dobu šlo o opravdu moderní, kvalitní a dobrou odbornou literaturu, mnohé poznatky a léčebné metody jsou platné po dnes.
(Text kurzívou značí mé komentáře, ostatní je citace. Materiálu je spousta, bude-li zájem, můžu připsat další zajímavé pasáže do dalšího dílu.)


H jako hysterie aneb odvěká společnice lidstva

O hysterii se tehdy neuvažovalo úplně zcestně:
Hysterie je chronická choroba celé nervové soustavy, která se vyznačuje stálými i přechodnými změnami v oboru činnosti lidských nervů, kteréžto změny pouze následkem vlivů duševních povstávají a mizejí. Za hysterické považují se obyčejně ty osoby, které bývají povahy a nálady velmi nestálé, přepjaté, plné vrtochů a které si stěžují bez patrných a dokazatelných příčin na různé bolesti a obtíže, lehce upadají v mdloby, křeče, smích i pláč a ve chvilce mají opět opačnou náladu.

O příčinách pak Domácí lékář mluví takto:
Člověk pocházející z rodiny, kde se objevovaly různé choroby nervové nebo pijáctví, je dědičně náchylný k nervosám, nesnáší tak lehce útrap života a snáze podléhá všem škodlivýmvlivům, které člověk, ze zdravé rodiny pocházející, snáší beze všeho... Nejčastěji se potkáváme s hysterií mezi 13. .20. rokem (tedy zhruba v době dospívání).
...Hysterická žena bývá kříž pro každou domácnost. Pro svoji osobu vyžaduje nejvyšších ohledů, je sobecká do krajnosti a sama nemá pro nikoho žádných ohledů, ona musí stále poroučeti a nikdo jí nic dobře neudělá, tyranisuje muže, přátele, služebnictvo až k zoufání...Pro svou nesnášenlivost, hádavost, žárlivost a lhavost bývají hysterické osoby častí hosté u soudů.

A jak předcházeti hysterii a léčiti ji?
Záhy, než přijde doba pohlavní dospělosti, mají se od dětí, pocházejících z nervově zatížených rodin vzdalovati veškeré popudy, které by jitřily fantasii a sváděly k samoprznění. Špatné příklady v domácnosti, hádky, vrtochy matky a jiné nectnosti nemá dítě viděti - jinak je napodobuje...Že by se hysterická dívka sňatkem uzdravila, není pravda.