Oscar Wilde

24. srpna 2011 v 21:05 | Neb.
Oscar Wilde je tradičně pokládán za zástupce anglické dekadence, což koresponduje i s jeho životním stylem - žil si, jak chtěl, miloval muže, na tehdejší morálku se neohlížel. Jeho žena Constance od něj brzy odešla, protože už měla jeho skandálů dost.
Hrátky s osobami stejného pohlaví mu nakonec vynesly pobyt ve věznici, o něm napsal Baladu o žaláři v Readingu. Wilde je však znám spíše jako dramatik (Jak je důležité míti Filipa, Ideální manžel) a zakladatel moderně pojaté pohádky (Šťastný princ a jiné pohádky).