Srpen 2008

Život Edgara Allana Poea, varianta I

4. srpna 2008 v 11:04 | La Duchesse |  Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe, básník a zakladatel detektivního a hororového žánru v dnešním slova smyslu, se narodil v Bostonu 19. ledna 1809 do herecké rodiny Poeových jako druhé ze tří dětí. Rodina se záhy přestěhovala do Richmondu.
Roku 1811 oba rodiče zemřeli na tuberkulózu a dvouletého Edgara se ujal bezdětný richmondský obchodník a vývozce tabáku John Allan. K vlastní adopci ale ve skutečnosti nikdy nedošlo.
Během let 1814 - 1823 se Edgarovi dostalo základního vzdělání, kolem roku 1820 pravděpodobně vycházejí jeho první básně - z většiny se bohužel nedochovaly.

V roce 1824 Poe prožil první osudové setkání; zamiloval se do spolužákovy matky Jane Stith Stanard. Právě paní Stanard (kromě manželky Virginie, o níž bude řeč později) se stala jak předobrazem jeho tragických hrdinek, tak i jeho důvěrnicí. V témže roce napsal Poe první významnější báseň, rýmovanou satiru Oh, Tempora! Oh, Mores!
Roku 1825 se mladý Poe zasnoubil se Sarah Elmirou Royster, slečnou ze sousedství. Svatba se však nikdy neuskutečnila, protože se Sarah, zatímco Poe pokračoval ve studiích a začal vést bohémský život, zasnoubila s jiným mužem.
V roce 1827 zemřela Poeovi milovaná nevlastní matka Frances Allan - její smrt ho velmi zasáhla a částečně ho také přivedla k dočasnému smíření s nevlastním otcem, se kterým měl spory především kvůli svému nezodpovědnému přístupu k životu (pan Allan jej nakonec ani nezmínil v závěti). Téhož roku vyšla Edgaru Allanovi sbírka Tamerlán a jiné básně.

V srpnu 1829 se Poe poprvé setkal se svojí budoucí ženou, sestřenicí Virginií Clemm, tehdy teprve měla sedmiletou. O šest let později už Poe pomýšlel na sňatek; rodina se ale nezdála být tímto nápadem nadšena, protože všichni věděli o Poeově psychické labilitě i jeho finančních problémech. Nakonec se svatba uskutečnila 16. května 1836. Zajímavé, ovšem nikoliv překvapivé je, že ačkoliv Virginii tehdy bylo pouhých třináct let, nahlášena byla jako jedenadvacetiletá. První dva roky manželské lože nesdíleli, ba dokonce žili odděleně. Ve 30. letech napsal Poe většinu svých děl, zejména povídek. Zažíval šťastné životní období.
V lednu 1842 se ale u Virginie objevily první příznaky tuberkulózy, jíž o pět let později podlehla. Poe upadl do hlubokého zármutku a začal opět holdovat alkoholu.
Když byl roku 1845 v únorovém čísle American Review otištěn Havran, vyvolal okamžitou senzaci - báseň začala být záhy napodobována a parodována, a dokonce zařazena do čítanek. Téhož roku se Havran dočkal své knižní podoby. Rok před Virginiinou smrtí uveřenil Poe Filosofii básnické skladby, potvrzující jeho takřka matematické vnímání veršů.

O několik let později Poea okouzlila Nancy Richmond. Říká se, že jedině ji a Virginii skutečně miloval. Vztah však vzal za své, a Poe se s tím pokusil vypořádat demonstrativní sebevraždou. Rozchod s Nancy ho vehnal do náruče básnířky Sarah Helen Whitman, která však tušila, jakou roli zde hraje, a Poeovu nabídku k sňatku odmítla. V té době vydal v Paříži básník Charles Baudelaire, fascinovaným dílem tohoto amerického spisovatele, vydal v Paříži svůj vlastní překlad Poeova díla - Rélevation Magnétique, a o něco později i studie umělcovy tvorby.

3. října 1849 byl zatracovaný i oslavovaný básník nalezen v bezvědomí před volební místností v Baltimore, kde strávil většinu svého života. Zemřel po čtyřdenním deliriu v nemocnici. Skromný pohřeb se ko nal 9. října.
Edgar Allan Poe velmi ovlivnil světovou literaturu - položil základ dnešní detektivce a pozvedl gotický román na vyšší úroveň.
Kromě toho se stal inspirací tzv. prokletým básníkům - Charles Baudelaire jej vnímal jako jeden ze svých největší vzorů, podobně i Paul Verlaine. Dodnes vnímají romanopisci a básníci Poea jako umělce světového formátu.


Ladislav Fuks ve zkratce

4. srpna 2008 v 10:50 | La Duchesse |  Ladislav Fuks
Ladislav se narodil 24. září 1923 v Praze v rodině policejního úředníka.
Vystudoval gymnázium v Truhlářské ulici, ve škole jím otřásla perzekuce židovských spolužáků.
S válečnými zážitky se vyrovnává ve svých prvních knihách, ale i později. Dva roky před koncem války byl nasazen na správu statků do Hodonína, před osvobozením byla správa rozpuštěna a Fuks se vrátil zpět k rodičům do Prahy.
Když r.1963 došla jeho prvotina Pan Theodor Mundstock velkého ohlasu, věnoval se napříště již jen literární tvorbě.
První období jeho tvorby spadá do let 1963-67 a je představováno knihami, které vyrůstají z jednoho konkrétního zážitku - z války a tíživé atmosféry okupace.
Do literatury vstoupil jako zralý člověk a hotový umělec knihou Pan Theodor Mundstock. Do té doby se s jeho jménem širší čtenářská veřejnost nesetkala.Pan Theodor Mundstock náleží k Fuksovým vrcholným dílům, byl přeložen do řady jazyků a vyšel v sedmnácti zemích.
Zemřel v roce 1994.
Ladislav Fuks je prozaik vyhraněně osobitého stylu a svébytné umělecké metody, vyznačující se složitou metaforikou, symboličností a zvláštním způsobem organizace příběhu, který vyrůstá z rozpracování detailů a návratnosti motivů. Jeho kompoziční mistrovství nemá v současné české literatuře obdoby.
Můj názor:
Na Fuksovi se mi nejvíc líbí to, že se nezatěžuje tím rozdělováním skutečnosti a fantazie. Všechno to dohromady propojí a vzniká neuvěřitelně bizarní příběh. Je hodně lyrický, podzimní park je schopný popsat hned na pěti stránkách.
Slyšela jsem, že prá spával v rakvi a měl pokoj vymalovaný na černo. Fukse smrt přitahovala, byl jí fascinován. V románu Vévodkyně a kuchařka popisuje situace v pohřebním ústavu asi ve dvou kapitolách.
Co napsal:
Smrt morčete
Variace pro temnou strunu
Myši Natálie Mooshabrové (tu rozhodně doporučuju :-))
Pan Theodor Mundstock
Spalovač mrtvol
Vévodkyně a kuchařka
Mí černovlasí bratři
Příběh kriminálního rady